10:45

Paul de Beer

Werken in 2040

Seminar

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging en verandert ingrijpend. Maar welke veranderingen zullen het zwaarste stempel drukken op de ontwikkelingen in de komende kwart eeuw? De robotisering en globalisering? Of de opmars van de vrouw en het verdwijnen van de standaard baan? In zijn inleiding blikt Paul de Beer 25 jaar vooruit en geeft aan wat de lange termijn trends betekenen voor het beleid van vandaag.

Over de spreker

Paul de Beer (1957) studeerde algemene econometrie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, waar hij in 1982 zijn doctoraal examen behaalde. In 2001 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam met het proefschrift Over werken in de postindustriƫle samenleving. Hij begon zijn loopbaan in september 1982 bij de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Van 1993 tot 2001 werkte hij als senior onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Van 2001 tot 2003 was hij senior stafmedewerker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Sinds 1 juli 2003 is Paul de Beer bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen (Henri Polak-leerstoel) aan de Universiteit van Amsterdam en onderzoeker bij het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS). Hij is tevens verbonden aan De Burcht (http://www.deburcht.nl/). Sinds 1 januari 2011 is hij daar wetenschappelijk directeur van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging en sinds april 2012 is hij mededirecteur van AIAS.

enjoy employability 2017georganiseerd door